Od 1-go stycznia 2020 r. weszły zmiany w systemie szkolenia oraz egzaminach DNV. Tym samym zgodnie z nowymi dyrektywami i rozporządzeniami, holenderski system szkoleniowy w zakresie branży rusztowaniowej składa się z poniższych etapów:

• ASYSTENT
• POMOCNIK MONTERA RUSZTOWAŃ (Uwaga!!! W 2020 roku brak obowiązkowych szkoleń z tego zakresu, od 2021 roku przewidywane są zmiany !!)
• DRUGI MONTER
• PIERWSZY MONTER

Każda nowa osoba, która chce rozpocząć pracę na terenie Holandii w branży rusztowaniowej – zobowiązana jest do obowiązkowej rejestracji w SVWOH www.SVWOH.nl
Przebieg rejestracji w SVWOH :
– założenie konta
– opłata 85,00 EUR/os
– wpisanie nr certyfikatu VCA lub SCC (posiadanie certyfikatu jest wymogiem koniecznym!!!)
– test składający się z 10 pytań (po zdaniu testu, osoba zostaje Asystentem wg nowej klasyfikacji)

Steigerbouwer A Holenderski Monter Rusztowań

UWAGA !!!
Każda osoba dokonująca rejetsracji w SVWOH zobligowana jest w ciągu 6-ciu miesięcy przystąpić do szkolenia oraz egzaminu na drugiego montera rusztowań.

JOB TRANSFER oferuje szkolenia według nowego podziału obowiązującego na terenie Holandii. Kursy organizowane są w systemie otwartym (pojedyncze zgłoszenia kandydatów) oraz zamkniętym (zgłoszenia zorganizowanych grup min. 6 – max. 9 osób)

DRUGI MONTER RUSZTOWAŃ (Basic):

Szkolenie trwa 4 dni + 1 dzień egzamin, składa się z części praktycznej (2 dni) oraz części teoretycznej (2 dni). Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym tj. dwa weekendy z rzędu + egzamin w dni tygodnia (z reguły jest to poniedziałek). Kurs prowadzony jest w języku polskim. Na zajęcia praktyczne wymagany jest odpowiedni strój roboczy + kask + szelki
Szkolenia oraz egzaminy organizowane są na terenie Holandii.  Ważność dokumentów 5 lat. Certyfikacja DNV.
Koszt szkolenia: 1 000,00 euro netto/os + 23% VAT (1 230,00 euro brutto/os) obejmujący : materiały, przekąski, ciepły posiłek i napoje, egzamin, wydanie certyfikatu.

Warunki przystąpienia do kursu:
– obowiązkowa rejestracja w bazie SVWOH (razem z certyfikatem VCA lub SCC) – przed rozpoczęciem szkolenia
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego
– wpłata zaliczkowa za kurs w wysokości 50% kwoty na wskazany nr konta (reszta przed rozpoczęciem szkolenia)

PIERWSZY MONTER RUSZTOWAŃ (Advance):

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących podwyższyć już posiadane uprawnienia monterskie. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie certyfikatu drugiego montera rusztowań przez min. 1,5 roku.
Szkolenie trwa 4 dni + 1 dzień egzamin, składa się z części praktycznej (2 dni) oraz części teoretycznej (2 dni). Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym tj. dwa weekendy z rzędu + egzamin w dni tygodnia (z reguły jest to poniedziałek). Kurs prowadzony jest w języku polskim. Na zajęcia praktyczne wymagany jest odpowiedni strój roboczy + kask + szelki
Szkolenia oraz egzaminy organizowane są na terenie Holandii. Ważność dokumentów 5 lat. Certyfikacja DNV.
Koszt szkolenia: 1 040,65 euro netto/os + 23% VAT (1 280,00 euro brutto/os) obejmujący : materiały, przekąski, ciepły posiłek i napoje, egzamin, wydanie certyfikatu.

Warunki przystąpienia do kursu:
– posiadanie uprawnień drugiego montera rusztowań przez min. 1,5 roku
– obowiązkowa rejestracja w bazie SVWOH (razem z certyfikatem VCA lub SCC) – przed rozpoczęciem szkolenia
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego
– wpłata zaliczkowa za kurs w wysokości 50% kwoty na wskazany nr konta (reszta przed rozpoczęciem szkolenia)