Program kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zajęcia teoretyczne obejmują:
– zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
– dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
– konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
– technologię montażu i demontażu rusztowań.

Zajęcia praktyczne obejmują:
– prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
– ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
– kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. Każdy uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, wpis z uprawnieniami do Książki Operatora Maszyn Roboczych – książeczka montera rusztowań oraz zaświadczenie ukończenia kursu.

Kurs montera rusztowań

Osoby, które posiadają książeczkę operatora maszyn roboczych np. z uprawnieniami na koparko-ładowarki wydaną przez IMBiGS uzyskują wpis w tej samej książeczce (na karcie) – w związku z tym prosimy o dostarczenie kserokopii książeczki z uwzględnieniem stron od 1-4.

Warunkiem uczestnictwa w kursie montera rusztowań jest:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie minimum podstawowe,

Miejsce kursu : OSTRZESZÓW

Cena : 1 250,00 zł (cena z egzaminem państwowy)

Cena egzaminu poprawkowego : 400,00 zł /os – Uwaga !! Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu poprwkowego zobowiązane są do pisemnego (np. e-mail, fax) poinformowania ośrodka szkoleniowego na min. tydzień przed planowanym egzaminem.

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA PRZEZ URZĄD PRACY

DOKUMENTY DO POBRANIA


Pobierz ćwiczenie
Wzór Książki Operatora Maszyn Roboczych