Program kursu został opracowany na podstawie wytycznych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Zajęcia teoretyczne obejmują:
– zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań;
– dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych;
– konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych;
– technologię montażu i demontażu rusztowań.

Zajęcia praktyczne obejmują:
– prace przygotowawcze przed montażem rusztowań;
– ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego;
– kontrolę stanu technicznego rusztowania.

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. Każdy uczestnik po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje świadectwo, wpis z uprawnieniami do Książki Operatora Maszyn Roboczych – książeczka montera rusztowań oraz zaświadczenie ukończenia kursu.

Kurs montera rusztowań

Osoby, które posiadają książeczkę operatora maszyn roboczych np. z uprawnieniami na koparko-ładowarki wydaną przez IMBiGS uzyskują wpis w tej samej książeczce – w związku z tym prosimy o dostarczenie kserokopii książeczki z uwzględnieniem stron od 1-4.

Warunkiem uczestnictwa w kursie montera rusztowań jest:
– ukończone 18 lat,
– wykształcenie minimum podstawowe,
– aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania pracy na wysokości dla monterów rusztowań – prosimy dostarczyć w ORYGINALE.

Miejsce kursu : OSTRZESZÓW

Cena : 1 150,00 zł (cena z egzaminem państwowy)

Cena egzaminu poprawkowego : 250,00 zł /os – Uwaga !! Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu poprwkowego zobowiązane są do pisemnego (np. e-mail, fax) poinformowania ośrodka szkoleniowego na min. tydzień przed planowanym egzaminem.

Czas trwania kursu : 80 godzin.
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA PRZEZ URZĄD PRACY

DOKUMENTY DO POBRANIA

 Karta zgłoszenia na Kurs Montera dla osób indywidualnych
 Karta zgłoszenia na Kurs Montera dla firm
Skierowanie na badania
Pobierz ćwiczenie
Wzór Książki Operatora Maszyn Roboczych
Błędne zaświadczenie lekarskie – przykład 1
Błędne zaświadczenie lekarskie – przykład 2