Szkolenie z zakresu rozszerzonych wymagań BHP obowiązujących w takich krajach jak: Holandia, Belgia, Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz kraje skandynawskie.

Kurs VCA jest skierowany do firm i osób indywidualnych wykonujących prace o wysokim stopniu ryzyka w UE (np. prace budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe).
Inwestorzy wymagają, aby pracownicy i podwykonawcy posiadali dyplom VCA, co wiąże się bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy i ograniczeniem liczby wypadków.
Kurs VCA prowadzony jest w języku polskim przez doświadczonego trenera, którego program jest zgodny z wymogami jednostki holenderskiej (m.in. analiza przykładowych pytań i testów egzaminacyjnych).

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawo Pracy.
2. Ryzyko i wypadki w pracy. Zapobieganie wypadkom.
3. Praca z materiałami niebezpiecznymi.
4. Pożar i niebezpieczeństwo eksplozji.
5. Praca z narzędziami: narzędzia ręcze, maszyny.
6. Dźwiganie i dźwig.
7. Praca na wysokości.
8. Elektryczność.
9. Pozwolenie na pracę i pomieszczenia zamknięte.
10. Prace szczególnie niebezpieczne.
11. Osobiste środki ochronne.
12. Ergonomiczne miejsce pracy.

Kurs VCA - Certyfikat bezpieczeństwa w Holandii

Wyróżniamy dwa typy certyfikatu:
– VCA Basis – dla pracowników liniowych
– VCA VOL – dla kadry kierowniczej

EGZAMIN:
– VCA Basis – czas trwania 60 minut, test online składający się z 40 pytań – dopuszczlana ilość błędów 14
– VCA VOL – czas trwania 105 minut, test online składający się z 70 pytań – dopuszczalna ilość błędów 25

Pytania mają następujące formy:
* pytań “na dobieranie” – przyporządkowanie poprawnej odpowiedzi
* pytań wielokrotnego wyboru (zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi)

Po zdaniu egzaminu VCA uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA oraz kartę zawierającą dane osobowe. Dokumenty wydawane są przez holenderską jednostkę certyfikującą w formie cyfrowej.

Każdy dyplom posiada swój indywidualny numer, który jest zgodny z wpisem do bazy danych https:cdr.ssvv.nl prowadzony przez holenderski instytut SSVV.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY SĄ WAŻNE 10 LAT!

Certyfikat VCA wydawany przez naszego holenderskiego partnera uznawany jest na najbardziej restrykcyjnych budowach w branży energetycznej i petrochemicznej (np. Shell) w Holandii, Belgii a także innych krajach UE.

Miejsce szkolenia : NIJMEGEN <Holandia>
Szkolenia organizowane są prawie w każdą sobotę (poza 3 sobotą miesiąca).

Egzamin w formie testu on-line jest przeprowadzany przez niezależną holenderską jednostkę egzaminacyjną.

UWAGA!!! Wyniki egzaminu VCA są znane bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

Dokumenty dostępne są tylko w formie digitalnej (cyfrowej) przesyłane na wskazany adres mailowy. Skan certyfikatu w formie elektronicznej wysyłamy już 3-4 dni po egzaminie!!! W tym samym czasie dokonywany jest wpis do bazy certyfikatów.

Cena VCA Basic : 320,00 euro brutto/os < z 23% VAT>