Szkolenie z zakresu rozszerzonych wymagań BHP obowiązujących w takich krajach jak: Holandia, Belgia (coraz częściej: Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz kraje skandynawskie).

Kurs VCA jest skierowany do firm i osób indywidualnych wykonujących prace o wysokim stopniu ryzyka w UE (np. prace budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe).
Inwestorzy wymagają, aby pracownicy i podwykonawcy posiadali dyplom VCA, co wiąże się bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy i ograniczeniem liczby wypadków.
Kurs VCA prowadzony jest w języku polskim przez doświadczonego trenera, którego program jest zgodny z wymogami jednostki holenderskiej (m.in. analiza przykładowych pytań i testów egzaminacyjnych).

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawo Pracy.
2. Ryzyko i wypadki w pracy. Zapobieganie wypadkom.
3. Praca z materiałami niebezpiecznymi.
4. Pożar i niebezpieczeństwo eksplozji.
5. Praca z narzędziami: narzędzia ręcze, maszyny.
6. Dźwiganie i dźwig.
7. Praca na wysokości.
8. Elektryczność.
9. Pozwolenie na pracę i pomieszczenia zamknięte.
10. Prace szczególnie niebezpieczne.
11. Osobiste środki ochronne.
12. Ergonomiczne miejsce pracy.

Kurs VCA - Certyfikat bezpieczeństwa w Holandii

Wyróżniamy dwa typy certyfikatu:
– VCA Basis – dla pracowników liniowych
– VCA VOL – dla kadry kierowniczej

EGZAMIN:
– VCA Basis – czas trwania 60 minut, test online składający się z 40 pytań – dopuszczlana ilość błędów 14
– VCA VOL – czas trwania 105 minut, test online składający się z 70 pytań – dopuszczalna ilość błędów 25

Pytania mają następujące formy:
* pytań “na dobieranie” – przyporządkowanie poprawnej odpowiedzi
* pytań wielokrotnego wyboru (zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi)

Po zdaniu egzaminu VCA uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA oraz plastikową kartę zawierającą dane osobowe. Dokumenty wydawane są przez holenderską jednostkę certyfikującą.

Każdy dyplom posiada swój indywidualny numer, który jest zgodny z wpisem do bazy danych https:cdr.ssvv.nl prowadzony przez holenderski instytut SSVV.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY SĄ WAŻNE 10 LAT!

Certyfikat VCA wydawany przez naszego holenderskiego partnera uznawany jest na najbardziej restrykcyjnych budowach w branży energetycznej i petrochemicznej (np. Shell) w Holandii, Belgii a także innych krajach UE.

Miejsce szkolenia : NIJMEGEN <Holandia>
Szkolenia organizowane są prawie w każdą sobotę (poza 3 sobotą miesiąca).

Egzamin w formie testu on-line jest przeprowadzany przez niezależną holenderską jednostkę egzaminacyjną.

UWAGA!!! Wyniki egzaminu VCA są znane bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

Dokumenty dostępne są tylko w formie digitalnej (cyfrowej) przesyłane na wskazany adres mailowy. Skan certyfikatu w formie elektronicznej wysyłamy już 3-4 dni po egzaminie!!! W tym samym czasie dokonywany jest wpis do bazy certyfikatów.

Cena VCA Basic : 320,00 euro brutto/os < z 23% VAT>