Szkolenie z zakresu rozszerzonych wymagań BHP obowiązujących w takich krajach jak: Holandia, Belgia (coraz częściej: Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz kraje skandynawskie).

Kurs VCA jest skierowany do firm i osób indywidualnych wykonujących prace o wysokim stopniu ryzyka w UE (np. prace budowlane, montażowe, izolacyjne, rusztowaniowe).
Inwestorzy wymagają, aby pracownicy i podwykonawcy posiadali dyplom VCA, co wiąże się bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy i ograniczeniem liczby wypadków.

Kurs VCA prowadzony jest w języku polskim przez doświadczonego trenera, którego program jest zgodny z wymogami jednostki holenderskiej (m.in. analiza przykładowych pytań i testów egzaminacyjnych).

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Prawo Pracy.
2. Ryzyko i wypadki w pracy. Zapobieganie wypadkom.
3. Praca z materiałami niebezpiecznymi.
4. Pożar i niebezpieczeństwo eksplozji.
5. Praca z narzędziami: narzędzia ręcze, maszyny.
6. Dźwiganie i dźwig.
7. Praca na wysokości.
8. Elektryczność.
9. Pozwolenie na pracę i pomieszczenia zamknięte.
10. Prace szczególnie niebezpieczne.
11. Osobiste środki ochronne.
12. Ergonomiczne miejsce pracy.

Kurs VCA - Certyfikat bezpieczeństwa

Wyróżniamy dwa typy certyfikatu:
– VCA Basis – dla pracowników liniowych
– VCA VOL – dla kadry kierowniczej. Egzamin VCA VOL jest dostępny w następujących językach: angielskim, holenderskim, francuskim oraz niemieckim.

EGZAMIN:
– VCA Basis – czas trwania 60 minut, test online składający się z 40 pytań – egzamin jest zaliczony przy uzyskaniu minimum 2580/4000 punktów, 65% pozytywnych odpowiedzi
– VCA VOL – czas trwania 105 minut, test online składający się z 70 pytań – egzamin jest zaliczony przy uzyskaniu minimum 4515/7000 punktów, 65% pozytywnych odpowiedzi

Pytania mają następujące formy:
* pytań “na dobieranie” – przyporządkowanie poprawnej odpowiedzi
* pytań wielokrotnego wyboru (zmienna liczba prawidłowych odpowiedzi)

Po zdaniu egzaminu VCA uczestnicy otrzymują imienny certyfikat VCA oraz plastikową kartę zawierającą dane osobowe. Dokumenty wydawane są przez holenderską jednostkę certyfikującą. Kandydat otrzymuje dokumenty w wersji cyfrowej.

Każdy dyplom posiada swój indywidualny numer, który jest zgodny z wpisem do bazy danych https:cdr.ssvv.nl prowadzony przez holenderski instytut SSVV.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY SĄ WAŻNE 10 LAT!

Certyfikat VCA wydawany przez naszego holenderskiego partnera uznawany jest na najbardziej restrykcyjnych budowach w branży energetycznej i petrochemicznej (np. Shell) w Holandii, Belgii a także innych krajach UE.

Miejsce szkolenia : OSTRZESZÓW <woj. wielkopolskie>

Egzamin VCA w formie testu on-line jest przeprowadzany przez niezależną holenderską jednostkę egzaminacyjną. Warunki przystąpienia do egzaminu: ważny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

UWAGA!!! Wyniki egzaminu VCA są znane bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

Czas oczekiwania na dokumenty od 2 – 3 tygodni. Skan certyfikatu w formie elektronicznej wysyłamy już 2-3 dni po egzaminie !!!

Cena VCA Basic: 1 690,00 zł brutto/os

MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA PRZEZ URZĄD PRACY