Norweskie przepisy tj. ustawa o zatrudnianiu oraz ustawa o użytkowaniu sprzętu roboczego do pracy na wysokości wymagają, aby każda osoba podejmująca pracę na rusztowaniach ukończyła wymagane szkolenie.

UWAGA !!!!!
W związku z zmianą przepisów w Norwegii – Paragraf 46c zmienia nazwę na Paragraf 17-4.

Przy współpracy z norweską firmą certyfikującą i egzaminacyjną (INSTANT NORGE AS).
Szkolenie oraz egzamin przeprowadzane są online w języku polskim.

Szkolenie § 17-4 składa się zajęć teoretycznych, podzielonych na 3 dni szkoleniowe. Przedstawiana teoria ma formę slajdów z objaśnieniami zadań oraz testów zawierających niezbędne informacje do pracy w charakterze montera rusztowań w Norwegii.

Kurs Paragraf 17-4 zakończony jest egzaminem w formie testu online, pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem imiennego certyfikatu w formie papierowej oraz imiennej/plastikowej karty ze zdjęciem. Oba dokumenty wydawane są przez jednostkę norweską.

Monter rusztowań Paragraf 17-2/46C (uprawnienia norweskie)

Warunki przystąpienia do szkolenia i uzyskania dokumentów:

– udokumentowane doświadczenie – minimum 6 miesięcy w pracy na rusztowaniach (druk do pobrania poniżej) wypełnione, podpisane i opieczętowane przez byłego/obecnego pracodawcę

– udokumentowana praktyka na rusztowaniach (tabela do pobrania poniżej) w wymiarze 72 godzin podzielonych na min. trzy typy rusztowań. Dokument ten również powinien być opieczętowany i podpisany przez np.: byłego/obecnego pracodawcę, kierownika budowy lub brygadzistę oraz zawierać dane kontaktowe osoby potwierdzającej wymaganą praktykę oraz numer telefonu

– wypełnienia formularza zgłoszeniowego (formularz do pobrania poniżej) dostępnego pod tym linkiem

UWAGA! 30% dokumentów jest sprawdzane przez norweską jednostkę certyfikującą i egzaminującą.

UWAGA! Osoby, które nie przedłożą wymaganego kompletu dokumentów, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymają tylko dyplom.

Nowa forma kursu : ONLINE

Cena:
* Kurs PARAGRAF 17-4 (w komplecie z szelkami bezpieczeństwa): 2 150,00 zł brutto/os.

UWAGA!!! Kurs na szelki (ochrona przed upadkiem z wysokości) nie jest zgodny z normą NS 9610, często wymaganą w sektorze olejowo-gazowym.

Upewnij się jakiego szkolenia potrzebujesz u swojego pracodawcy.

Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie dokumentów po egzaminie

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów, a także opłatę za szkolenie

MOŻLIWOŚĆ SKIEROWANIA PRZEZ URZĄD PRACY

Monter rusztowań (uprawnienia norweskie) – kurs paragraf 17 – kurs paragraf 46c

DOKUMENTY DO POBRANIA