Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań kurs ma na celu zdobycie przez osoby sprawujące nadzór – kompetencji zwiększających bezpieczeństwo pracy z rusztowaniami.

Adresatami kursu Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań są firmy jak i osoby indywidualne. Szkolenie to jest kierowane w szczególności do:
– specjalistycznych firm rusztowaniowych zajmujących się montażem konstrukcji rusztowań
– firm remontowo-montażowo-budowlanych
– wszystkich innych przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności konstrukcje rusztowań
– szeroko rozumianej kadry techniczno-inżynieryjnej i inspektorów nadzoru oraz służb bhp, legitymującą się odpowiednią wiedzą techniczno-inżynieryjno-budowlaną na poziomie min. średnim lub min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie
– monterów rusztowań, którzy legitymują się min. 3 letnią praktyką w zawodzie

Każdy uczestnik kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymuje kompetencje/certyfikat PIGR (identyfikacyjną kartę plastikową w języku polskim i angielskim) Specjalisty budowy i eksploatacji rusztowań.

Serdecznie zapraszamy do kontaku firmy zainteresowane organizacją kursu Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań w siedzibie swoich firm

Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań

Forma kursu i egzaminu:
Szkolenie ma formę wykładów podzielonych na sesje. Egzamin składa się z dwóch części:
– teoretycznej – polegającej na odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań
– praktycznej – polegającej na wykonaniu zadanego ćwiczenia i jego obronie

Miejsce kursu:

forma ONLINE

Zgłoszenie na kurs – procedura:
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać wraz z załącznikami na adres ośrodka.

Opłaty:
Koszt kursu – 2 300,00 zł netto od osoby

Cena zawiera:
materiały dydaktyczne, opłatę za przeprowadzenie egzaminu i wydanie kompetencji PIGR, dodatkowe przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy z naciskiem na prace rusztowaniowe z wydaniem stosownego certyfikatu.

Forma płatności:
przedpłata lub przelew.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Aktualnie brak dokumentów do pobrania