Na terenie Szwecji tak jak w pozostałych krajach Europy, obowiązują przepisy regulujące pracę z rusztowaniami. Aby montować, użytkować, zmieniać ustawienie oraz demontować rusztowanie wymagane jest odpowiednie przeszkolenie.

Szwedzkie normy dzielą uprawnienia montażysty rusztowań na 2 typy:
– Allmän Utbildning Ställning (uprawnienia montera rusztowań do 9m)
– Särskild Utbildning Ställning (uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m)

Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań do 9m
(Allmän Utbildning Ställning)

Szkolenie przeznaczone dla osób, które pracują na rusztowaniu o maksymalnej wysokości do 9m (cztery poziomy), gdzie wykonywanie pracy następuje zgodnie z ogólną instrukcją montażu. Nasz kurs spełnia wymogi Szwedzkiego Ministerstwa Pracy dotyczące szkoleń o rusztowaniach do 9m wg. przepisów AFS 2013:4/”Rusztowania”.

Szwedzkie uprawnienia montera do 9m i powyżej 9m

Szwedzkie uprawnienia montera rusztowań powyżej 9m
(Särskild Utbildning Ställning)

Specjalistyczne szkolenie (poziom zaawansowany) przeznaczone dla osób pracujących na rusztowaniach o wysokości powyżej 9m. Kurs ma na celu przekaznie wiedzy na temat typów rusztowań i ich przydatności do rodzaju wykonywanej pracy.

Nowa forma kursu: ONLINE

Czas trwania kursu do 9 metrów: 1 dzień

Cena: 1 600,00 zł brutto/os.
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie dokumentów po egzaminie

Czas trwania kursu powyżej 9 metrów: 2 dni

Cena: 2 890,00 zł brutto/os.
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, egzamin, wydanie dokumentów po egzaminie

Wymagania wstępne:
– kurs do 9m <brak wymagań>
– kurs powyżej 9m – posiadanie polskich uprawnień montażysty rusztowań wydanych przez IMBiGS (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego) lub norweskich uprawnień dla montera rusztowań według §17-4.

Oba kursy zakończone są egzaminem w formie online. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu, Uczestnik otrzymuje plastikową kartę (w formie dowodu osobistego) wydaną przez szwedzką jednostkę egzaminującą i certyfikującą. Dokumenty wydawane są na czas nieokreślony z zaznaczeniem ewentualnych zmian w prawie.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów oraz wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem a także uiszczenie opłaty za szkolenie.