Jednym z najważniejszych ogniw przestrzegania BHP przy pracy z rusztowaniami jest człowiek.

Z badań wynika, że większość wypadków związanych z rusztowaniami następuje podczas niewłaściwej ich eksploatacji oraz nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Szkolenie ma na celu wyeliminowanie błędów zdarzających się zarówno podczas montażu, demontażu jak i eksploatacji rusztowań.

Podczas szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak: zakres i sposób wykonywania przeglądów rusztowań, podstawowe wymagania prawne itp. Całość zobrazowana jest przykładami realnych błędów i katastrof budowlanych.

Szkolenie kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Przykładowy program kursu:
– terminologia dotycząca rusztowań
– przepisy prawne
– nadzór nad prawidłową kontrolą przy eksploatacji rusztowań
– bezpieczna praca na rusztowaniu
– zgłaszanie błędów, zagrożeń oraz nieprawidłowości

Kurs bezpiecznego montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań

Program kursu może być także indywidualnie dostosowany do aktualnych potrzeb Klienta – należy wówczas uzgodnić go wcześniej z naszą jednostką.
Na prośbę Klienta szkolenie poszerzamy również o zajęcia praktyczne, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Miejsce: siedziba Klienta
Termin: do uzgodnienia między stronami
Koszt: Poproś o ofertę