Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
JOB-TRANSFER sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo!

W naszej działalności przestrzegamy przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i zapewniamy odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest JOB-TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów; KRS: 0000178081, NIP: 5140240882, REGON: 251603310.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczące między innymi celów, w jakich wykorzystujemy dane, oraz praw, które Państwu przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Prosimy o zapoznanie się z właściwą informacją.

1. Informacja o przetwarzaniu danych dla Uczestników kursów i szkoleń, naszych Klientów oraz osób zainteresowanych naszą ofertą.

2. Informacja o przetwarzaniu danych dla naszych Partnerów, którzy współpracują z nami w zakresie szkoleń i kursów lub zaopatrują nas w towary lub świadczą dla nas usługi.

3. Informacja o przetwarzaniu danych dla Pracowników i Przedstawicieli naszych Klientów i Partnerów, czyli dla osób, które zawierają umowy w imieniu naszych Klientów lub Partnerów, są zaangażowane w realizację takich umów lub z którymi kontaktujemy się w ramach współpracy.

4. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób odwiedzających nasz fanpage na Facebooku.

5. Informacja o przetwarzaniu danych dla osób przesyłających zapytania niezwiązane bezpośrednio z zawarciem lub realizacją umowy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail rodo@jobtransfer.com.pl

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na Państwa życzenie możemy udostępnić także tzw. test równowagi, który zawiera ocenę możliwości wykorzystania tej podstawy przetwarzania danych.

Uwaga: wszystkie powyższe informacje są przeznaczone dla osób fizycznych; dane dotyczące spółek handlowych i osób prawnych nie podlegają ochronie wprowadzonej przez RODO.

JOB-TRANSFER sp. z o.o. z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178081, NIP: 5140240882, REGON: 251603310, kapitał zakładowy 200.000 zł.