SZKOLENIA RUSZTOWANIOWE

Specjalista nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań
Kurs montera rusztowań
Kurs bezpiecznego montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań
Monter rusztowań Paragraf 17-2/46C (uprawnienia norweskie)
Szwedzkie uprawnienia montera do 9m i powyżej 9m
Specjalistyczne kursy pierwszej pomocy z naciskiem na prace na wysokości
Steigerbouwer A Holenderski Monter Rusztowań

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Kurs VCA - Certyfikat bezpieczeństwa
Kurs VCA - Certyfikat bezpieczeństwa w Holandii
SCC Certyfikat bezpieczeństwa